Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

 

MELİKE LÖK

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER


Öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarıdır.

Bununla birlikte dersimiz öğrencilerin fiziki ve psikolojik gelişimlerinin yanı sıra, sosyalleşme ve kaynaşma noktasında da kaktı sağlayıp, öğrencilerimizin en üst düzeyde gelişmelerini hedefler.

İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst davranabilmesi, düşünce gelişiminin yanında, bedensel ve ruhsal gelişimine de bağlıdır.

 

Atatürk ilkeleri ve inkılapları, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda, öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak onların kişisel, toplumsal yönden sağlıklı ve mutlu, iyi ahlaklı, dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri genel amaçtır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam