KALİTE ANLAYIŞIMIZ

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

* Eğitim – Öğretimin ticari bir faaliyet olmanın ötesinde bir insani hizmet olduğunu bilmek,

* Öğrencinin akademik başarısı kadar yetenek ve eğilimlerine uygun biçimde yaşama hazırlanması ve mutluluğunun ön planda tutulmasına önem vermek,

* Öğrencinin mutlu olacağı bir ortam yaratmak, eğitimde başarının temeli olarak mutluluğu ve motivasyonu hedeflemek,

* Okul bünyesinde sadece öğrencinin eğitim ve öğretiminin değil, ailevi ve kişisel sorunlarının da çözümlenmesini hedeflemek,

* Hak edilen bir özgüven kazanmak,

* Sosyal ve bireysel beceriler geliştirmek,

* Yaşam boyu mükemmeli amaç edinmek,

* Araştırarak ve öğrenerek gelişmek,

* Inovasyon ile öncülük etmek,

* Vatandaşlık duygusuna sahip olmak,

* Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, aklın ve bilimin dışında hiçbir ideoloji veya kavramın savunuculuğuna kapılmayan bireyler olmak.

TAD KOLEJİ ANA STRATEJİLERİ

- Öğrencinin; iyi bir üniversite eğitimine en iyi hazırlığı yapmasını sağlayarak üniversite sınavlarında en üstün başarıya ulaşmasını sağlamak,

- İngilizceyi çok iyi düzeyde yazmak, anlamak ve konuşmak,

- Yoğun ve sistematik bir proje, tasarım ve araştırma uygulamaları süreci içinde öğrencinin bilimsel düşünceye sahip, teknolojiye hâkim olmasını sağlamak,

- Yoğun ve planlı bir etkinlikler ve öğrenme süreci içinde; Öğrencinin sıra dışı ve olağanüstü sosyal ve kültürel becerilerle donatılmış olmasını sağlamak,

- Eğitim müfredatı dışında düzenlenecek ve uygulanacak olan sistemli bir “Eğitime Destek Unsurları” ile Öğrencinin; özgüveni yüksek, dünyanın her yerinde uyumlu bir yaşam sürecek kadar evrensel koşullara, değerlere hâkim ve sahip olmasını sağlamak,

- Okul bünyesindeki tüm etkinlikler ile eğitim ve öğretim sürecinde uygulanacak sistemli ve bütüncül bir yönlendirme ile Öğrencinin;  milli, dini, ahlaki, sosyal anlamda toplumsal değerlerle dengeli biçimde barışık olması ve bu değerleri kazandırarak sosyal, siyasi alamda fanatik bir yalınlıktan uzak durmasını sağlamak,

- Eğitim ve hizmet personelinde kapsamlı bir hizmet içi eğitim modeli geliştirip uygulayarak tüm çalışanlara “Sertifika” verilmesi suretiyle “ TAD Akreditasyonu” yaratmak,

- Öğrencinin yetenekleri ve eğilimlerini özel ve bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarmak, buna göre eğitim sürecindeki başarısını değerlendirmek ve yönlendirmek. Başarılı olduğu konularda teşvik etmek, başarısız olduğu yönlerde ise desteklemek ve dışlamamak,

- Öğrencinin yaşama hazırlanması için eğitim sürecinde staj niteliğinde ve kişisel yetenek ve eğilimlerine uygun işlerde, yaz tatillerinde bilfiil profesyonel anlamda çalışmasını, sorumluluk almasını ve iş disiplini ile tanışmasını sağlamak,

- Öğrencinin sadece okul içindeki değil ailesindeki ve sosyal çevresindeki tüm sorunları ele alan bir “Sosyal Hizmet” modelini kurarak öğrencinin tüm yaşamsal sorunlarını eğitim ile bütünleştirerek çözmeyi hedeflemek ve bu anlamda, öğrencinin aile içi sorunlarını, olabilecek kötü alışkanlıklarını izlemek ve çözüm üretmek,

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam