PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Eda GÜVEN
Rehber Öğretmeni

REHBERLİK  ÇALIŞMALARI

REHBERLİK NEDİR?

  Rehberlik; bireyi tanıyarak problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alabilmesi, çevresine dengeli, sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmesi ve kendini geliştirebilmesi için uzman kişilerce bireye yapılan sistemli profesyonel bir yardım sürecidir. 

 • Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.
 • Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.
 • Rehberlik bireye yardım etme sürecidir. Rehberliğin psikolojik bir yardım olma özelliği onu başka yardım hizmetlerinden etkin bir şekilde ayırır.
 •  Her öğrenci geliştirilebilecek bir kapasiteye sahiptir. Öğrencinin kendini gerçekleştirmesi esas amaçtır. Kendini gerçekleştirmekte olan öğrenci; daha yeterli bir kişiliğe sahiptir, daha verimlidir. Kim olduğu hakkında daha tutarlı bir görüşe sahiptir. Hem kendisi hem de başkaları hakkında olumlu düşüncelere sahiptir.
 •  Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında, rehberliğin bir “takım” çalışması (team-work) modeli içinde, okuldaki tüm eğitim ilgililerinin ortaklaşa yürüttükleri bir eğitim hizmeti olarak algılanmalıdır. Bugün okullarda uzman personelin yanı sıra yöneticiler, sınıf öğretmenleri, öğretmenler, belletmenler ve diğer personel rehberlik personeli içinde düşünülmekte; "okul rehberlik takımı"nın birer üyesi olarak kabul edilmektedir. Personelin ortak bir rehberlik anlayışını paylaşmaları okul rehberlik programının temel taşı olarak kabul edilmektedir.

 
Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına göre değişir.

 • Anaokulundan üniversitenin sonuna kadar, her düzeydeki okulda rehberlik hizmetlerine ihtiyaç vardır. Ancak, okul farklılıklarına göre, öğrencilerin gelişim özellikleri, ihtiyaçları beklentileri farklıdır. O halde, okulun amaçları, öğrencilerin sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri tespit edildikten sonra rehberlik etkinlikleri programlanmalıdır. Tek bir program hazırlayıp tüm benzeri okullarda uygulamak sakıncalıdır. Rehberlik alanlarının bazı boyutları daha ağırlıkta olabilir. Önemli olan öğrencinin kapasitesinden daha fazla yararlanması ve uyumunu gerçekleştirmesidir.


REHBERLİK ANLAYIŞINI OLUŞTURAN İLKELERİMİZ

Rehberlikte, insana ve onun kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı esastır. Rehberlik hizmetleri eğitimin ayrılmaz ve tamamlayan bir parçasıdır. Etkili rehberlik, bireysellikleri dikkate alan eğitimde gerçekleşir. Rehberlik tüm bireylere yöneliktir.
Rehberliğin amacı, bireylerin bir bütün olarak gelişmesine yardımcı olmaktır. Rehberlik hizmetlerinde süreklilik, gönüllülük esastır ve okulun ihtiyaç duyduğu alanlarda yoğunlaştırılır ve planlı, programlı, örgütlenmiş, profesyonel bir düzeyde uygulanmalıdır.


REHBERLİĞİN AMAÇLARI

 • Bireyi tanımak, kendisine tanıtmak,
 • Yeteneklerini, ilgilerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak,
 • Bireyi ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgilendirmek,
 • Bireyin kararlar almasına ve uygulamasına yardımcı olmaktır.

Psikolojik danışma ve rehberlik birimi olarak temel amacımız psikolojik gelişim çalışmalarını okul sisteminde etkili kılmaktır. Bu hedefe ulaşmak için gelişimsel ve önleyici psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları planlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler, aşağıda belirtilen alanlarda yaşamlarına aktarabilecekleri çeşitli fırsatlara sahip olurlar.

Böylece :

Zihinsel, fiziksel ve duygusal yönden kendilerini tanımak,

Kişisel gelişim ve büyümenin sorumluluğunu üstlenirken çevreyle etkili iletişim kurabilmek,

Hedef belirleyebilmek,

Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sistemimizi;

Güven + İletişim + Tanıma + Karar Verme + Çözüm Bulma olarak tanımlıyoruz.


Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.
 • Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.
 • Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.
 • Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.
 • “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Eğitim”, “Siber Zorbalık”, “Çocuk ve Teknoloji Kullanımı” , “ Çocuk ve Yardımlaşma Bilinci” gibi konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
 • Bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlanması.


Velilere Yönelik Hizmetlerimiz:


Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.
 • Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.
 • Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması.                                                                                                                        


Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.
 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.
 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (üniversiteye giriş sistemi, vb. konularda).
 • Gerekli dokümanların (broşür, liselere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması.
 • Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam